معرفی

مشخصات فردی

علیرضا گیلانی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   گیلانی

پست الکترونیکی : a-gilani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پونا

سوابق اجرایی

     مدیر گروه ریاضی از سال 1380 الی 1385

      1391  مدیر گروه ریاضی از سال 1388 لغایت

      مدیر پژو هشی دانشکده علوم پایه از سال 1391 لغایت 1392

مدیر امور دانش آموختگان واحد از سال 1392  لغایت 1395 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو فعال انجمن ریاضی ایران

عضو انجمن ریاضی هندوستانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : گروه ریاضی دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/6/1

علیرضا گیلانی
علیرضا گیلانی

محل خدمت :
    گروه ریاضی دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^